ראיון לתכנית "קפה עיצוב" עם עמיקם

ראיון במסגרת תוכנית העיצוב ""קפה עיצוב" עם עמיקם